COLUMN - Terug de schoolbanken in

COLUMN - Terug de schoolbanken in

Op Zorgstad Roosendaal plaatsen we regelmatig columns van zorgprofessionals. In deze column vertelt Christ-Jan Danen, bestuurslid van TWB Thuiszorg met Aandacht, over zijn ervaringen met de zorgopleiding van het Kellebeek College.

Onlangs ging ik terug de schoolbanken in. Om te ervaren hoe studenten worden voorbereid op een baan in de zorg, nam ik deel aan praktijk- en theorielessen op het Kellebeek College in Roosendaal. ’s Ochtends volgde ik een praktijkles Verzorging en sloot ik aan bij een lesuur Communicatie en Rekenen. Zowel voor de studenten als voor mijzelf was dit een leerzame ochtend. Zo benadrukte de praktijklessen hoe belangrijk de basiszorg is. Tijdens de praktijklessen wordt in een skillslab een situatie met een cliënt gesimuleerd, zodat leerlingen diverse vaardigheden kunnen oefenen en docenten leerlingen op deze vaardigheden kunnen toetsen. In het skillslab leerde ik samen met de eerstejaars studenten hoe je een bed goed opdekt en hoe je een pyjama aan- en uittrekt bij een cliënt met een verlamming vanaf de borst.

Belang basiszorg

Als we niet oppassen staan we voornamelijk stil bij het belang en de risico’s van bijvoorbeeld de juiste indiening van medicatie. Maar de basiszorg voer je ook niet zomaar uit: daar komt meer bij kijken dan je aanvankelijk denkt. Je moet weten wat goede zorg inhoudt, maar je mag de arbo-richtlijnen ook niet uit het oog verliezen. Veel zorgmedewerkers worden op latere leeftijd geconfronteerd met klachten aan het bewegingsapparaat en tijdens het practicum werd weer eens duidelijk hoe verleidelijk het is om alles op kracht te doen als je nog geen gebreken hebt.

Realiteit benaderen

’s Middags mocht ik een simulatie bijwonen van verpleegkundigen in opleiding die werden geconfronteerd met complicaties tijdens een zorgmoment. Dit wordt geoefend met een pop die vanuit een controlekamer wordt aangestuurd. De student is overgeleverd aan het scenario dat zich voordoet: de pop kan opeens blauw worden of een hartstilstand krijgen. Alle handelingen, maar ook de communicatie, worden geregistreerd. Zodat een realistische debriefing kan plaatsvinden met exacte informatie waarmee de student zich kan verbeteren. Het was mooi om te zien hoe realistisch deze vorm van leren is. Eerst stonden twee studenten een beetje afwachtend naar de pop te staren om vervolgens helemaal op te gaan in het scenario. De realiteitsbenadering was zeer groot.

Verbinding met leerlingen

De docenten hebben een goede verbinding met hun leerling. De docent is onderdeel van de groep, maar waarborgt de juiste afstand tussen docent en leerling. Ik vond het bijzonder om te zien hoe docenten omgaan met de verschillende (leer)behoeften in de klas. Ze maken op het juiste moment gebruik van andere lesmethoden en -middelen om de aandacht van iedereen erbij te houden. Met deze afwisseling blijven ze de klas boeien. Dat gaf mij een totaal ander beeld van lesgeven. Geen klassikale instructies meer gedurende het hele lesuur zoals vroeger het geval was, maar onderwijs naar behoefte.

Elkaar opzoeken en versterken

Ik ben positief verrast door de vragen en opmerkingen van de studenten tijdens de lessen en de lunch met docenten waar ik ’s middags bij aan mocht sluiten. Er ontstonden meteen ideeën over onder meer thuisbegeleiding en het belang van dit aspect binnen de zorg van nu. Ook het skillslab biedt mogelijkheden voor het uitoefenen van scenario’s voor en door onze medewerkers. TWB Thuiszorg met Aandacht en het Kellebeek College moeten elkaar blijven opzoeken en versterken, ook in samenwerking met andere zorginstellingen. Zo leiden we samen de toekomst van de zorg op!


Tekst column: Christ-Jan Danen, Lid Raad van Bestuur van TWB Thuiszorg met Aandacht