Vrijwilligers voor Parkinsonhuys gezocht

Vrijwilligers voor Parkinsonhuys gezocht

Op 5 oktober jongstledenis er bij Groenhuysen een nieuwe afdeling van start gegaan, specifiek voor cliënten met de ziekte van Parkinson. Voor deze afdeling is Stichting Groenhuysen nu op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.

Deze locatie is de voorloper van het nieuw te bouwen Parkinsonhuys. Kwaliteit voor de cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg staan voorop. De Roosendaalse zorgorganisatie zoekt vrijwilligers die samen met beroepskrachten een belangrijke rol willen spelen in het totale zorgconcept. De hoeveelheid beschikbare tijd van de vrijwilliger is daarbij ondergeschikt.

Activiteiten

Activiteiten kunnen bestaan uit het optreden als gastvrouw of gastheer, ondersteunen bij de maaltijden, boodschappen doen, samen met cliënten wandelen, af en toe bij zorgtaken helpen of er gewoon ‘zijn’. Belangrijk is dat de vrijwilliger de wensen van de bewoner en zijn naasten respecteert, en een luisterend oor biedt als daar behoefte aan is.

Groenhuysen komt graag in contact met mensen die belangstelling hebben om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Zorgervaring is niet belangrijk, maar aandacht voor de medemens met de ziekte van Parkinson des te meer. Er wordt gewerkt in teamverband, samen met het verzorgend en verpleegkundig team.

Wat biedt Groenhuysen?

Vrijwilligerswerk in het Parkinsonhuys betekent zinvol werk in een warme open sfeer, de nodige begeleiding en elk kwartaal een vrijwilligersbijeenkomst. Er zijn drie diensten te onderscheiden: in de ochtend van 8.00 tot 13.00 uur, in de middag van 13.00 tot 17.00 uur en aansluitend de avonddienst tot 20.00 uur. Groenhuysen is op zoek naar zo’n één à twee vrijwilligers die minimaal één dienst per week en één weekenddienst per maand kunnen draaien. De intentie om minimaal een half jaar te blijven is de insteek. Maandelijks wordt een rooster opgesteld.

Meer informatie en aanmelden

Aandachtsvelder Anita Tak houdt bij interesse eerst een intakegesprek met de aspirant vrijwilliger. Bij wederzijdse instemming volgt er een scholing over de ziekte van Parkinson voor een goede voorbereiding op het vrijwilligerswerk. Wie meer informatie wil of zich wil aanmelden kan contact opnemen met Anita Tak via atak@groenhuysen.nl of 088 – 55 737 90.