Over Iedere Dag Zorg

De komende jaren zal het aantal mensen dat zorg nodig heeft, sterk toenemen. Met Iedere dag Zorg wordt ingezet op de waarborging van kwalitatieve en kwantitatieve zorgnieuws in de toekomst. Door de link te versterken tussen zorggerelateerde opleidingen en de instanties die zorg verlenen, wordt een synergie gecreëerd. De zorgverleners van de toekomst worden opgeleid tot mensen die na hun studie direct inzetbaar zijn en de technieken van de toekomst beheersen. Een win-win situatie voor beide partijen, waarbij de zorgbehoevende klant de uiteindelijke winnaar is.

Iedere Dag Zorg is een initiatief van ClickR Internetcampagnes. De ambitie van Iedere Dag Zorg is om zorgnieuws toegankelijker en gemakkelijker te maken. U hoeft maar op één knop te drukken om interessant en relevant zorgnieuws te verkrijgen.