Onderwijs

Het zorglandschap is aan veranderingen onderhevig: er staat de komende jaren veel te gebeuren, zoals het verder uitrollen van de zelfregie en de participatiemaatschappij. En hoe kun je deze veranderingen beter het hoofd bieden, dan door de zorgprofessionals van morgen op te leiden en voor te breiden op deze op handen zijnde veranderingen? In het onderwijs worden de zorgstudenten getraind in nieuwe initiatieven en mogelijkheden, zodat zij kunnen inspringen op de zorg van de toekomst.

Via Iedere Dag Zorg blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, de ontwikkelingen op zorggebied en de relevante achtergrondinformatie over het onderwijs in de zorgsector.

Bekijk hieronder de artikelen over onderwijs in de zorg.

Meer bedrijfsvoering in de zorg

Heeft u relevante informatie voor ons?

Wilt u zelf graag informatie delen met Zorgstad Roosendaal? Laat het ons weten en stuur een mail naar info@zorgstadroosendaal.nl